Kaluthara PHI 3මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ලෙස සේවයට බැඳී ජාතික සෞඛ්‍ය විද්‍යයාතනයේ පාඨමාලා හදාරණ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ නිළධාරීන් සදහා ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනක්  පෙබරවාරි 02 දින කලුතර ජාතික සෞඛ්‍ය විද්‍යයාතනයේ පැවැත්විණි.

 

ජාතික සෞඛ්‍ය විද්‍යයාතනයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සදහා වන පාඨමාලාවට ආපදා අවදානම් කළමනාකරණය පිළිබද විෂය ක්ෂේත්‍රය ඇතුලත් කර ඇති හෙයින් මෙම විෂය ක්ෂේත්‍රය ආවරණය වන ආකාරයට විෂයානු බද්ධ දැනුම  වර්ධනය කිරීම සහ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් මෙම එක්දින පුහුණු වැඩසටහන අන්තර්ගත විය.

ව්‍යසන කළමනාකරණ පනත හා එමඟන් පැවරී ඇති බලතල, රටතුල ක්‍රියාත්මක ආපදා කළමාකරණ ක්‍රියාවලිය, සෙවීම් හා මුදවා ගැනීම්, ආපදා අවස්ථාවකදී පූර්ව දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සහ පවතින සන්නිවේදන යාන්ත්‍රණය,  සන්නිවේදන පද්ධති ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය, හදිසි මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය හා හදිසි ඇමතුම් මැදිරි ක්‍රියාකාරීත්වය සහ කඳවුරු කළමනාකරණය සහ ආපදා අවස්ථාවකදී මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරියෙකු වශයෙන් ඉටුකළ යුතු කාර්යයභාර්යය සහ කාලගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින ආපදා අවදානම සහ  එහි ප්‍රවනතා පිළිබඳව සිද්ධාන්තික දේශන මෙම පුහුණු සැසියට ඇතුලත් විය.

එසේම හදුනාගත් ආපදාවක් සදහා ආපදා පෙරසුදානම් සැලසුම් සකස් කිරීම, ආපදා පුර්ව අනතුරු ඇගවීම, හදිසි මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය, කදවුරු කළමනාකරණය සහ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම පිළිබඳව සිද්ධි අධ්‍යයනයක් තුළින් ලබාගත් දැනුම භාවිතා කිරීම පිළිබඳව පෙරහුරු අභ්‍යාසයකට ද වැඩසටහනට සහභාගී වු මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිළධාරීන්  සහභාගී විය.

Kaluthara PHI 1Kaluthara PHI 2Kaluthara PHI 3

 

 

Ariforce Awareness 2024-02-02 5ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා චීනවරාය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ 75 වන කනිෂ්ඨ අණ සහ මාණ්ඩලික පාඨමාලාව හදාරන නිලධාරීන් හට ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පසුගිය අද දින (පෙබ.02) වන දින ආපදා කළමනාකරණ අංශ ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්විය.

වර්තමානය පවතින ආපදා අවදානම් තත්වයන් සළකා බැලීමේ දී හදිසි මෙහෙයුම් යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කිරීම අභිබවමින්ආපදා අවදානම් කළමනාකරණය කිරීම ආපදා පෙරසුදානම, ප්‍රජා දැනුවත් කිරීම සහ ප්‍රතිෂ්ඨාපන සහ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව සිදු කිරීම සදහා නිශ්චිත ක්‍රියාකාරී සැලසුම් අප සතුවිය යුතු බවත් එම සැලසුම් අනුව ක්‍රියා කිරීමේ මනා පුහුණුවක් ලබා තිබිය යුතු බවත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අධීප තිලකරත්න මහතා පෙන්වා දෙන ලදී. එසේම ආපදා අවදානම් කළමනාකරණය සම්බන්ධ ගෝලීය වශයෙන් පවතින රාමුගත වැඩ සටහන් කලාපීය සහයෝගීතාවයන් සහ දිවිපාර්ශවීය දැනුම හුවමාරු කරගැනීම් තුළින් දැනුම සහ භාවිතයන් පිළිබඳ තොරතුරු යාවත් කාලීන කරගැනීම, පාසැල් විෂය නිර්දේශය තුළින් මෙන්ම මෙවැනි ආයතනික පුහුණු වැඩසටහන් තුළින් අවදානම් කළමනාකරණ දැනුම ලබාදීමේ වැදගත්කම පෙන්වාදුන් අධ්‍යක්ෂ ජනෙරාල්වරයා පළමුව තමා ජීවත්වන වටපිටාවෙහි සුරක්ෂිතබව ඇති කර ගත හැකි නම් තමා ජීවත්වන ප්‍රදේශයේ සුරක්ෂිතබව සුරැකෙන බවත් ඒ තුළින් රටේ සුරක්ෂිතබව ඇතිකර ගත හැකි බවත් පෙන්වා දෙන ලදී.

Monaragala landslide 2024-01-13 3මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බඩල්කුඹුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ අකංඩ ග්‍රාම නිළධාරී වසමෙහි වරාදොල‍වත්ත වතු නිවාස ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය අද උදෑසන නායයාමක් වාර්තාවිය. මෙම ප්‍රදේශයේ නාය සක්‍රීය වීමට පෙර නායායම් ලක්ෂණ හදුනාගැනීම නිසා වරාදොලවත්ත වතු නිවාස 21 ක පුද්ගලියන් 61 ක් ආරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානඅ වෙත යොමු කිරීමට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් කටයුතු කරනු ලැබීය. අවදානම් නිවාස වල ජීවත් වු පිරිස් ඉවත් කිරීමත් සමග සක්‍රීය වු නාය හේතුවෙන් නිවාස සම්පපුර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇති අතර විමසිලිමත් කම සහ නිසි සම්බන්ධීකරණය තුළින් මෙම නිවාස වල ජීවත් වු පිරිස ඉවත් කිරීම කටයුතු කිරීම නිසා සිදු වීමට තිබු හානි අවම කරගැනීමටත් නිවාසවල ජීවත් වු පුද්ගලයින් ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරගැනීමටත් හැකි විය.

 

Village commitee Hali Ela editedබදුල්ල ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකයේ විසින් Save the Children, සර්වෝදය යන රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල සම්බන්ධීකරණයෙන් එක්සත් ජනපද නියෝජිතායතනයේ මානුෂීය ආධාර සඳහා කාර්යාංශය (USAID-BHA) සහාය ඇතිව බදුල්ල ආපදා අධි අවදානම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 06 ක ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 40 ක් තෝරාගෙන ආපදා පෙරසූදානම, නිවැරදි ප්‍රතිචාර දැක්වීම සහ ප්‍රතිසාදනය පිළිබඳ ප්‍රජාව ශක්තිමත් කිරීමේ දෑ අවුරුදු ව්‍යාපෘතියක් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කරන ලදී.

තෝරාගත් අධි අවදානම් ග්‍රාම නිළධාරී වසම් තුළ වසමේ ආපදා අවදානම් තක්සේරු කිරීමේ, ආපදා කළමනාකරණ සැලසුම් සකස් කිරීම හා ග්‍රාමීය ආපදා කළමනාකරණ කමිටු ස්ථානගත කිරිම ආරම්භ කරන ලදී. මෙම වැඩසටහන යටතේ මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ හාලිඇළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ගොඩේගම බී ග්‍රාම නිළධාරී වසම තුළ මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පසුගිය (ජන) 23 වන දින ආරම්භ කරන ලදී.

 

Minister Visit EOC 2024-01-12 7පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්වය හේතුවෙන් දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක දිස්ත්‍රික්ක 07 ක පවුල් 53,641 ක් පමණ පීඩාවට පත් වී ඇති බැවින් ජනතාව මුහුණ දී ඇති පිඩා අවම කිරීම සම්බන්ධව ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග සහ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සොයාබැලීම ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා විසින් අද දින (12) සිදු කරන ලදී.

පවතින ආපදා තත්වය හේතුවෙන් සිදුවී ඇති බලපෑම් සම්බන්ධ දත්ත සහ තොරතුරු සහ පෘඩාවට පත් ජනතාව වෙනුවෙන් මේ දක්වා ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සොබැලීම සදහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණි ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ජනතාවට අවශ්‍ය සහන සලාසාදීම සම්බන්ධයෙන් නිළධාරීන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

Call Center

117
General: +94 112 136 136
Emergency Operation Center:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
Fax: +94 11 2670079