Oil Spill Mathale Lagagala  2024-05-08 at 11.36 15ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව විසින් ඛනිජ තෙල් බෙදාහරිනු ලබන බවුසර් රථයක් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ලග්ගල ප්‍රදේශයේ දී මාර්ගයෙන් ඉවතට ධාවනය වී අනතුරට පත් විය. අනතුරට ලක් වු බවුසර් රථය තුළ තිබු ඉන්ධන රාවනාගම වැවට වාරි ජලය රැගෙන යන ඇල මාර්ගයට මුසුවීම හේතුවෙන් ඉන්ධන වැව් ජලයට මිශ්‍ර වී ඇති බව වාර්තා විය. මෙම තත්ත්වය නිසා ඇතිවිය හැකි පරිසර හානිය අවම කරගනිමින් වැව් ජලයට මිශ්‍ර වී ඇති ඉන්ධන ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණය සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විසින් ලබා දුන් උදෙස් අනුව අදාල පාර්ශව කාර ආයතන සම්බන්ධීකරණයෙන් යුතුව රාවනාගම වැව් ජලයට මිශ්‍ර වී තිබු ඉන්ධන ඉවත් කිරීමට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කටයුතු කරන ලදී.

මෙම අනතුර හේතුවෙන් ආසන්න වශයෙන් ඉන්ධන ලීටර් 7,000 ක් පමණ ජලයට මිශ්‍ර වී ඇති බව වාර්තා වු අතර ක්ෂණිකව ජලය ගෙන යන ඇල මාර්ගය වසා දැමීටත් වැව් ජලය නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව නතර කිරීමටත් කටයුතු කරන ලදී. මේ දිනවල වී වගාව සදහා ජලය නිකුක් කිරීම ආරම්භ වී ඇති බැවින් මහවැලි අධිකාරිය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ හදිසි මෙහෙයුම් වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය අතර මාර්ග ගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව ගොවීන්ට ජලය නිකුත් කිරීමට බාධාවක් නොවීමටත් වගා බිමි සදහා ඉන්ධන මිශ්‍ර ජලය නිකුත් කිරීම තුළින් සිදුවිය හැකි පාරිසරික හානිය අවම කරගනිමින් වැව් ජලයට මිශ්‍රවී ඇති ඉන්ධන ඉවත් කිරීමට තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ තාක්ෂණික සහයෝගය සහිතව නාවික හමුදාව එක්ව වැව් ජලයට මිශ්‍ර වී ඇති ඉන්ධන ඉවත් කිරීම සිදු කරන ලදී.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් වැව් ජලයට මිශ්‍ර වු ඉන්ධන ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව මහවැලි අධිකාරිය විසින් වී වගාව සඳහා ගොවීන්ට ජලය නිකුත් කිරීම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

 

Oil Spill Mathale Lagagala  2024-05-08 at 11.36 3Oil Spill Mathale Lagagala  2024-05-08 at 11.36 6Oil Spill Mathale Lagagala  2024-05-08 at 11.36 10

Oil Spill Mathale Lagagala  2024-05-08 at 11.36 14Oil Spill Mathale Lagagala  2024-05-08 at 11.36 12Oil Spill Mathale Lagagala  2024-05-08 at 11.36 13

Sand Removing 2024-05-06  4ගාල්ල කහව සිට මාදම්පාගම දක්වා මුහුදු රළ ගොඩ බිමට පැමිණිම නිසා ගාලු පාරේ ගමනාගමනයට දැඩි බාධා එල්ල විය. මුහුදු රළ ගොඩබිමට පැමීණිමත් සමග විශාල වශයෙන් මුහුදු වැලි සහ අනෙකුත් අපද්‍රව්‍යවලින් ගාලුපාර වැසී ගිය බැවින් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් එවා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.

ඒ අනුව ගාල්ල ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකය, ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, මාදම්පාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, යුධ හමුදාව, පොලීසිය සහ ප්‍රදේශයේ මහ ජනතාවගේ සහාය ඇතිව දෛනිකව මාර්ගය ගමනාගමනය සදහා භාවිතා කළ හැකි ආකාරය පිරිසිදු කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.

Mainstreaminig LDRR 8Disaster Management Centre (DMC) has taken initiatives to implement the project “Mainstreaming Disaster Risk Reduction through Establishing Local Disaster Risk Reduction (DRR) Plans based on River Basin Strategy in Sri Lanka” piloting in Colombo, Gampaha, and Kalutara districts under the technical cooperation of the Japan International Cooperation Agency (JICA). 

 

Under the Project, Training Programme on Mainstreaming Disaster Risk Reduction for Local Authorities and DS Division in Kelani River Basin Strategy in Sri Lanka was hold at BMICH on April 29 th and 30 th,2024 for Local Authorities and DS Division in Kelani River Basin.

 

The main objective of this training program is to enhance the knowledge of local level officers regarding DRR, to understand the roles and responsibility of LA and DS Division to mainstream DRR at their jurisdiction area and to promote the local administrative development mechanism in Local Authorities and DS Divisions, establishing a system to integrate DRR into development projects at local levels.

Mainstreaminig LDRR 1Mainstreaminig LDRR 9Mainstreaminig LDRR 2

GCE-Ordinary-Level-Exam-Sri-Lanka-2024අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන කාල සීමාව තුළ ආපදා නිසා සිදුවිය හැකි බාධාකාරී තත්ත්වයන් මගහැර සියලු සිසු දරුවන්ට විභාගයට පෙනී සිටීමට ඇවස්ථාව සළසාදීම සදහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සමග එක්ව ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කර ඇත.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව, ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසීය ඇතුලු පාර්ශව කාර ආයතන සම්බන්ධීකරණයෙන් මෙම මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ඒ අනුව මැයි 06 දින විභාගය අවසන් වන තෙක් මෙම ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. මෙම කාලසීමාව තුළ කිසියම් අනතුරක් හෝ ආපදාවක් නිසා විභාගයට පෙනී සිටීමට බාධාවක් ඇති වේ නම් හෝ ඇතිවේ යැයි ඔබ අනුමාන කරන්නනේ නම් මෙම මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය ඇමතිය හැකිය.

Univercity student Awareness 04-04 4

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ උපාධි හදාරනු ලබන උපාධී අපේක්ෂකයින් පිරිසක් අධ්‍යයන චාරිකාවක් සදහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිරීක්ෂණය කිරීම අද දින (04/04) සිදු කෙරිනි. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යා අධ්‍යාංශය විසින් සිදු කරනු ලැබු ඉල්ලීමකට අනුව ආපදා අවදානම් අවම කිරිම් සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව දැනුවත් කිරිමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ මෙම දැනුවත් කිරීමේ වැසසටහන සහ නිරීක්ෂණ චාරිකාව සංවිධානය කරන ලදී.

රට තුළ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධීකරණය කිරීම සදහා පවතින නෛතික ආයතනය වශයෙන් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කටයුතු කරන අතර සියලු රාජ්‍ය, රාජ්‍ය නොවන සහ පෞද්ගලික පාර්ශවකාර ආයතන සම්බන්ධීකරණය කරමින් රට තුළ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කටයුතු කරන බව මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වු ආපදා කළමානරකණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනෙරාල් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් උදය හේරත් මහතා පෙන්වා දෙන ලදී.

ඒ අනුව ආපදා අවම කර ගැනීම සදහා පාර්ශවකාර ආයතන විසින් සිදු කරනු ලබන කාර්ය භාරය ඉතා වැදගත් බවත් ආපදාවලට පාත්‍ර වන ජනතාවගේ ධාරිතාව වර්ධනය කිරීම, ආපදා අවදානම් කළමනාකරණය කිරීම මෙන්ම පුර්ව අනතරු ඇගවීම් නිසි ලෙස ලබාදීමට කටයුතු කිරීමේ වැදගත් කම පෙන්වා දෙන ලදී.

Call Center

117
General: +94 112 136 136
Emergency Operation Center:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
Fax: +94 11 2670079