ආපදා සහන ලබා දෙන බවට වංචනික ක්‍රියාවලට නොරැවටෙන මෙන් මහජනතාව වෙත කරනු ලබන දැනුම්දීම

Atention 02නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කයේ වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ දඹගොල්ල ගමේ පදිංචි හීන්මැණිකා යන අයගේ නිවසට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නිළධාරී මහතකු වශයෙන් 2021.08.10 දින පැමිණි පුද්ගලයකු ආපදා නිසා හානු වු එම නිවසට වු හානිය වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ පහක මුදලක් අනුමත වී ඇති බවත් එම මුදල ලබා ගැනීමට නම් රුපියල් 13,500 ක මුදලක් ලංකා බැංකුවේ ගිණුමක තැන්පත් කළ යුතු බවත් පවසා ඇත.

නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගංගරාගොල්ල නායයාම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

Nuwara Eliya Mitigation Project 1නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මඩුල්ල උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේහි කඳු සහිත දැඩි බැවුම් ප්‍රදේශයක ගංරාගේල්ල ගම පිහිටා ඇත. මෙම ගම්මානයට ඉහළ කඳු සහිත ප්‍රදේශයේ භූමිය අස්ථාවර විමෙන් නිරන්තරයෙන් නායයෑම් හා ගල් පෙරලිම් ආපදා හේතුවෙන් නිවාස, දේපළ හා ජිවිත හානි වාර්තා විය. පැවති නායයාම් ආපදා අවදානම් තත්වය අවම කිරීම සදහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනෙරාල්ගේ සෘජු මැදිහත්වීම යටතේ මෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාව මුහුණ දුන් නායයාම් ආපදා අවදානම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් 2021 ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රතිපාදන මත ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කෙරිණි. ගංගරාගොල්ල නායයාම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සදහා රුපියල් මිලියන 21.6 වැය වන අතර අද දින (10) වනජිවී හා වන සම්පත් ගරු අමාත්‍ය සි.බි.රත්නායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වෙන් ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කෙරිණි.

අන්දමන් දුපත් ආසන්නයේ ප්‍රබත්වය රික්ටර් මාපක 6.5 ක් වු භූ චලනයක්

2381891cbc0d4a8b96bd1b132a3f62de-0001උතුරු අක්ෂාංශ අංශක 10.68 ත් නැගෙනහිර දේශාංශ අංශක 92.36 ත් පිහිටීම දැක්වෙන අන්දමන් දුපත් ආසන්නයේ ප්‍රබත්වය රික්ටර් මාපක 6.5 ක් වු භූ චලනයක් සිදුවී ඇති බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේනදය කර ඇත.

වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල සහ ඒ ආසන්නයේ ජනතාව මේ පිළිබදව දැඩි විමසිල්ලෙන් කටයුතු කරන ලෙසත් මේ පිළිබද නිකුත් කරන නිවේදන පිළිබද ව විමසිලිමත්ව කටයුතු කරන ලෙසත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ජනතාවට දැනුම් දේ.

වැඩි විස්තර සදහා කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන ලද නිවේදනය සදහා පිවිසෙන්න

අන්දමන් දුපත් ආසන්නයේ ප්‍රබත්වය රික්ටර් මාපක 6.5 ක් වු භූ චලනයෙන් සුනාමි අවදානමක් නොමැත.

936f695e4654442eb350338ef8a40fe4-0002උතුරු අක්ෂාංශ අංශක 10.68 ත් නැගෙනහිර දේශාංශ අංශක 92.36 ත් පිහිටීම දැක්වෙන අන්දමන් දුපත් ආසන්නයේ රික්ටර් මාපක 6.5 ක් වු භූ චලනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි අවදානමක් නොමැති බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේනදය කරන ලදී.

වැඩි විස්තර සදහා කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන ලද නිවේදනය සදහා පිවිසෙන්

 

DMC Leads PPP in Providing 3,000 Meals to Flood Affected Communities in Kaduwela DSD

WhatsApp Image 2021-06-09 at 4.49.56 PMIn partnership with Union Assurance PLC and Cinnamon Hotels & Resorts, the Disaster Management Center provided 3,000 meals for flood affected communities in the Kaduwela DS Division. The program is scheduled for 03 consecutive days and the initiative was facilitated by Asia Pacific Alliance for Disaster Management Sri Lanka (A-PAD SL).

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052