පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන භික්ෂූන් වහන්සේලා සදහා ගිණි ආරක්ෂණය පිළිබද පුහුණු වැඩමුලුව.

Colombo fire 01ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යසථානය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිරිවෙන් අංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පිරිවෙන්වල අධ්‍යාපනය ලබන සියලුම භික්ෂූන් වහන්සේලාට සහ ගිහි සිසුන් හට ආපදා කළමනාකරණ විෂය පිළිබඳ දැනුම හා ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබා දීම සඳහා ජාතික වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් ආරම්භ කරන ලදී.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නායයාම් අධි අවදානම් පවුල් 167 කට සුරක්ෂිත නිවසක් සදහා ඉඩම් ලබාදීම

Distribution of Land Ownershipඅභ්‍යන්තර ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්ම කරනු ලබන ආපදා අධි අවදානම් ප්‍රදේශවල ජීවත් වන ජනතාව සුරක්ෂිත ප්‍රදේශවල නැවත පදිංචි කිරීමේ වැඩ සටහන යටතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්යේ නායයාම් අධි අවදානම් පවුල් 167 කට සුරක්ෂිත නිවසක් සදහා ඉඩම් ලබාදීම පසුගිය දා සිදු කෙරිණි. හල්දුමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ බෙරගල ඉදල්ගස්හින්න ප්‍රදේශයේ නායයාම් අධි අවදානම් ප්‍රදේශවල ජීවත් වු පවුල් 33 කට සහ මීරියබැද්ද කොටබක්ම ග්‍රාමයේ පදිංචි පවුල් 134 කට සුරක්ෂිත නිවසක් සදහා ඉඩම් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලදී. මෙම ව්‍යාපෘතිය සදහා රජය විසින් රුපියල් මිලියන 213ක් පමණ වැය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අම්පිටියකන්ද සහ මකල්දෙනිය නිවාස සංකීර්ණ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වු මහජන පැමිණිලි පිළිබද සොයාබැලීම.

Badulla visit 2021-02-01 at 2.34.59 PM 7
මීරියබැද්ද සිදුවු නායයාම් ආපදාව නිසා නිවාස අහිමිව අවතැන් වු පිරිස නැවත පදිංචි කර ඇති මකල්දෙනිය නිවාස සංකීර්ණයේ සහ නාය යාම් දැඩි අවදානම පවතින ප්‍රදේශවල ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීමේ වැඩ සටහන යටතේ අධි අවදානම් ප්‍රදේශවල ජීවත් වු ජනතාව නැවත පදිංචි කර ඇති අම්පිටිය කන්ද නිවාස සංකීර්ණයේ පවතින අඩුපාඩු සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වු මහජන පැමිණිලි පිළිබඳව සොයා බැලීම සදහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුදන්ත රණසිංහ මහතා එම නිවාස සංකීර්ණ අද දින (01) නිරීක්ෂණ කරන ලදී.

Badulla visit 2021-02-01 at 2.34.59 PM 1Badulla visit 2021-02-01 at 2.34.59 PM 9Badulla visit 2021-02-01 at 2.34.59 PM 6

 මහනුවර - වලපනේ මාර්ගයේ මල්ලපට්ටාව නායයාම් අවදානම් ප්‍රදේශය නිරීක්ෂණය කිරීම.

Nuwareliya visit 2020-20-01-002019 වර්ෂයේ දී නායයාමට ලක්වූ මහනුවර-වලපනේ මාර්ගයේ මල්ලපට්ටාව ප්‍රදේශය තවදුරටත් නායයාම් අධි අවදානම් කලාපයක් මෙන්ම සක්‍රිය වු නායයාම් තත්වයක් සහිත කලාපයක් වශයෙන් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණය සංවිධානය විසින් නම්කර ඇත. එබැවින් වර්ෂා කාලයේ දී ඇතිවිය හැකි අවදානම තත්වය අවම කර ගනිමින් මහජනතාවගේ ජීවිත සහ දේපළ සුරක්ෂිත කර ගැනීම සදහා බොහෝ අවස්ථාවල මහනුවර-වලපනේ මාර්ගය මලපට්ටාව ප්‍රදේශයෙන් තාවකාලිකව වසා දැමීමට කටයුතු කෙරේ.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රිත්කයේ පානීය ජල අවශ්‍යතා ඇති පාසල් සදහා ජල ටැංකි ලබාදීම.

 

Distribution of water storage tank  5අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ මෙහෙයවීමෙන් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය තුළ පානීය ජල අවශ්‍යතා ඇති පාසල් සදහා ජල ටැංකි බෙදාදීම අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දා සිදුකෙරිණි.

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052