childfund 2

Child fund ආයතනය සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සමඟ 2023.11.06 දින අවබෝධතා ගිවසුමක් සඳහා අත්සන් කෙරුණු අතර Child fund ආයතනය වෙනුවෙන් අදිති රෝසි මහත්මිය සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙනුවෙන් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මේජර් ජනරාල් සුදන්ත රණසිංහ මහතා සහභාගී විය. මෙම ව්‍යාපෘතිය රුපියල් මිලියන 4.43 ක ව්‍යපෘතියක් වන අතර 2023 සිට 2024 දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ. තවද මෙම අරමුදල් යොදා ගනිමින් තෝරාගත් පාසල් 15 ක ආපදා කළමනාකරණ සැලසුම් සැකසීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

childfund 1   childfund 5

 

WhatsAppImage2023-11-05

2004 වර්ෂයේදී අප රටට බලපෑ සුනාමි ව්‍යසනයෙන් වූ හානිය සිහිපත් කිරිම උදෙසා 2005 වර්ෂයේදී අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් අනුව සෑම වසරකම දෙසැම්බර් මස 26 වන දින ජාතික සුරක්ෂිත දිනය ලෙස නම් කර ඇත. එමෙන්ම 2015 වර්ෂයේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය විසින්   සෑම වසරකම   නොවැම්බර් 05 වන දින " ලෝක සුනාමි දැනුවත් කිරීමේ දිනය "ලෙස නම් කර ඇත. මෙම වසරේදී ද එය ජාත්‍යන්තරව සැමරෙන අතර,“ ආපදා ප්‍රත්‍යස්ථික අනාගතයක් වෙනුවෙන් අසමානතාවය දුරලීම සඳහා පෙරසුදානම” (Fighting Inequality for a Resilience Future) මෙම වසරේ තේමාව වේ.

DSC 9601මුලතිවු ගුවන් හමුදා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ අංක 34 ආපදා කළමණාකරණ හා පළමු මූලික පාඨමාලාව හදාරණ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා නිළධාරීන් 30කින් සමන්විත කණ්ඩායමක් සහ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ක්ෂණික ක්‍රියාකාරී යාත්‍රා බලඝන සුදුසකම් ලැබීමේ පාඨමාලවේ 27 වන බදවා ගැනීමට අයත් නාවික නිළධාරීන් 38 දෙනෙකු සඳහා ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබද පුහුණු වැඩසටහනක් ඔක්තෝම්බර් 24 හා 25 දිනයන්හි ආපදා කළමනාකරණ අංශ ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්විණි.

 

DSC 9825ශ්‍රී ලංකාවේ කාළගුණය පිළිබඳ බලපෑම් ඇතිකරනු ලබන ඊසානදිග මෝසම ඉදිරි මාසවලදී ඇතිවීමට නියමිත බැවින් ඒ පිළිබඳව තාක්ෂණික ආයතනවල විශේෂයෙන්ම කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙහි නිළධාරීන් සහභාගී වෙමින් 2023.11.01 දින දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවත්විය.

RIMES 2023 6

 

ගංවතුර සහ නායයාම් ආපදා පුර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ යාන්ත්‍රණය යාවත්කාලීන කිරීම සදහා වන නියමු ව්‍යාපෘතියක් කලාපීය බහු ආපදා පුර්ව අනතුරු ඇගවීමේ පද්ධතිය (RIMES) සමග එක්ව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් ආරම්භ කරන ලදී. ඒ අනුව මෙම නියමු ව්‍යාපෘතිය ගංවතුර සහ නායයාම් ආපදා බහුල දිස්ත්‍රික්ක වන කලුතර සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් තෝරාගත් ග්‍රාම නිළධාරී වසම් 29 ක ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ආපදා අවදානම හඳුනාගැනීම, ආපදාවකට මුහුණදීමට සඳහා වන පෙර සූදානම්වීම, ආපදා පුර්ව දැනුම්දීමේ ක්‍රමවේද සහ ආපදා අවදානම් ප්‍රදේශවල ජීවත්වන සෑම පුද්ගලයෙකුටම ආපදා පූර්ව දැනුවත් කිරීම් තොරතුරු සන්නිවේදනය කිරීම, ස්ථාපිත කර ඇති පූර්ව දැනුවත් කිරීමේ සන්නිවේදන ක්‍රමවේද සහ ජීවත්වන ප්‍රදේශයේ උවදුරු සිතියම් නිර්මාණය කිරීම තුළින් තමන් ජීවත් වන ප්‍රදේශය තුළ පවතින අවදානම පිළිබඳව ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම සිදු කරනු ලබන අතර ආපදා පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන ග්‍රාමීය මට්ටම දක්වා සංනිවේදනය කිරීමේ දී අනුගමන කරනු ලබන ක්‍රමවේද හා එම ක්‍රමවේදවල පවතින ගැටළු පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කෙරේ.

Call Center

117
General: +94 112 136 136
Emergency Operation Center:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
Fax: +94 11 2670079