කළාපීය සහ ගෝලීය වශයෙන් කොරෝනා රෝග අවදානම තවදුරටත් ඉහළට, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

Corona - 02-02කොරෝනා වෛරසය පිළිබද ගෝලීය තත්ව වාර්තාව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ඊයේ දින (02) නිකුත් කරන ලදී. එම තත්ව වාර්තාවට අනුව රෝගය වැළදුන සංඛ්‍යාව ගෝලීය වශයෙන් 14,557 ක් බව තහවුරු කර ඇති අතර පසුගිය පැය විසිහතර තුළ නව රෝගීන් 2,604 වාර්තා වී ඇති බව එම වාර්තාවේ සදහන් වේ. මෙම (01) දින වාර්තාවට සාපේක්ෂව රෝගව ව්‍යප්තවීමේ ප්‍රවනතාව සළකා බැලීමේ දී 20% පමණ වැඩිවීම කි. නමුත් ‍මෙම ව්‍යාප්තිය සළකා බලනවිට 99.5% ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන්නේ චීනයෙනි. ලෝකයේ අනෙකුත් රටවලින් වාර්තා වන සංඛ්‍යාව 0.5% තරම් අගයක් වේ. රෝගය වැළදුන සංඛ්‍යාවෙන් පුද්ගයින් 14,411 චීන ජාතියින් බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය තහවුරු කර ඇත. කොරෝනා වෛරස් වැළදුන සංඛ්‍යාවෙන් 2,110 ක ගේ තත්වය බරපතල බවත් කෙරෝනා වෛරස් තත්වය හේතුවෙන් මරණ 304ක් වාර්තා වී ඇතැයි ද එම වාර්තාව තවදුරටත් පෙන්වා දේ.

එසේම වර්තමානය වන විට ලොව පුරා රටවල් 24 ක කොරෝනා වෛරස් රෝගය වැළදුන රෝගීන් වාර්තා වී ඇති බව එම වාර්තාවේ දක්වා ඇත. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ වාර්තාව අනුව රෝග අවදානම පිළිබද සළකා බැලීමේ දී චීනය ඉතා ඉහළ අවදානම් මට්මක පවතින අතර කළාපීය සහ ගෝලීය වශයෙන් කොරෝනා නව වෛරස් රෝග අවදානම ඉහළ මට්ටම පවතින බව එම වාර්තාවේ සදහන් කර ඇත. මේ පිළිබද වැඩි විස්තර ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් නිකුත් කර ඇති වාර්තාවේ සදහන් වේ.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් නිකුත් කර ඇති තත්ව වාර්තාව

 

 

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052