அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2022-05-21 06:00 Download
Situation Report 2022-05-20 18:00 Download
Situation Report 2022-05-20 06:00 Download
Situation Report 2022-05-19 06:00 Download
Situation Report 2022-05-18 18:00 Download
Situation Report 2022-05-18 06:00 Download
Situation Report 2022-05-17 18:00 Download
Situation Report 2022-05-17 06:00 Download
Situation Report 2022-05-16 18:00 Download
Situation Report 2022-05-16 06:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052