அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2022-08-12 18:00 Download
Situation Report 2022-08-12 06:00 Download
Situation Report 2022-08-11 18:00 Download
Situation Report 2022-08-11 06:00 Download
Situation Report 2022-08-10 18:00 Download
Situation Report 2022-08-10 05:30 Download
Situation Report 2022-08-09 18:00 Download
Situation Report 2022-08-09 06:00 Download
Situation Report 2022-08-08 18:00 Download
Situation Report 2022-08-08 06:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052