அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2020-02-20 09:00 Download
Situation Report 2020-02-20 09:00 Download
Situation Report 2020-02-19 19:00 Download
Situation Report 2020-02-19 09:00 Download
Situation Report 2020-02-18 18:00 Download
Situation Report 2020-02-18 09:00 Download
Situation Report 2020-02-17 09:00 Download
Situation Report 2020-02-16 18:00 Download
Situation Report 2020-02-16 09:00 Download
Situation Report 2020-02-15 18:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052