அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
water level 2023-12-18 12:30 Download
water level 2023-12-18 09:30 Download
Water Level 2023-12-17 15:00 Download
Flood warning for Malwathu Oya Basin - No 01 - 2023-12-17 14:00 Download
water level 2023-12-17 12:30 Download
Water Level Report 2023-12-17 09:00 Download
Flood warning for Nilwala Ganga Basin - No 07 - 2023-12-17 06:00 Download
Water level 2023-12-16 16:00 Download
Water Level Report 2023-12-16 15:26 Download
Water Level Report 2023-12-16 12:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052