அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Advisory for Severe Lightning 2023-01-24 17:45 Download
Weather Forecast 2023-01-24 16:00 Download
Weather Forecast 2023-01-24 12:00 Download
Weather Forecast 2023-01-24 05:30 Download
Weather Forecast 2023-01-23 16:00 Download
Weather Forecast 2023-01-23 12:00 Download
Weather Forecast 2023-01-23 05:30 Download
Weather Forecast 2023-01-22 16:00 Download
Weather Forecast 2023-01-22 12:00 Download
Weather Forecast 2023-01-22 05:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052