அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2022-11-17 06:00 Download
Situation Report 2022-11-16 18:00 Download
Situation Report 2022-11-16 06:00 Download
Situation Report 2022-11-15 18:00 Download
Situation Report 2022-11-15 06:00 Download
Situation Report 2022-11-14 18:00 Download
Situation Report 2022-11-14 06:00 Download
Situation Report 2022-11-13 18:00 Download
Situation Report 2022-11-13 06:00 Download
Situation Report 2022-11-12 18:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052