அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2023-01-10 06:00 Download
Situation Report 2023-01-09 18:00 Download
Situation Report 2023-01-09 06:00 Download
Situation Report 2023-01-05 06:00 Download
Situation Report 2023-01-04 06:00 Download
Situation Report 2023-01-03 18:00 Download
Situation Report 2023-01-03 06:00 Download
Situation Report 2023-01-02 06:00 Download
Situation Report 2022-12-31 06:00 Download
Situation Report 2022-12-30 06:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052