නැවත දැනුම් දෙන තුරු ධීවර සහ නාවුක කටයුතුවලින් වැළකී සිටින ලෙස

කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් උපදෙස්.

 

fishingසක්‍රීය වී ඇති නිරිත දිග මෝසම් තත්ත්වය හේතුවෙන් දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශවල, බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ සහ අරාබි මුහුදු ප්‍රදේශයේ මුහුදු ප්‍රදේශ රළු විය හැකි බවත් මෙම කලාපය තුළ විටින් විට පැයට කිලෝමීටර 60 ක් 70 ත් අතර වේගයකින් සුළං ඇතිවිය හැකි බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර ඇත.

එබැවින් නැවත දැනුම් දෙන තුරු දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශවල ධීවර සහ නාවුක කටයුතු වපින් වැලකී සීටින ලෙස ධීවර සහ නාවුක ප්‍රජාවට උපදෙස් නිකුත් කර ඇත. එසේම බෙංගාබොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශවල සහ අරාබි මුහුදු කලාපය තුළ ද ධීවර සහ නාවුක කටයුතු වලින් වළකින්නැයි ලෙසක් මේවන විට එම කලාපයේ දීවර සහ නාවුක කටයුතු වල නිරත වන පිරිස් ඇත්නම් හැකි ඉක්මනින් ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත යාත්‍රා කරන මෙන් ද එම නිවේදනයේ තවදුරටත් උපදෙස් ලබා දී ඇත.

Horana Hospital  1

නිරිත දිග මෝසම් තත්ත්වය දිවයින හරහා ක්‍රමයෙන් ස්ථාපිත වෙමින් පැවතීම හේතුවෙන් දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවලට අධික වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වු අතර මධ්‍යම බෙංගාල බොක්ක ප්‍රදේශයේ පවතින අඩු පීඩන කලාපය හේතුවෙන් දිවයින හරහා දැඩි සුළං තත්ත්වයන් වාර්තා වු අතර මේ හේතුවෙන් මිය යාම් 6 ක් වාර්තා වු අතර නිවාස හානිවීම් දේපළ හානි වීම් සහ මාර්ග අවහිරවීම්, විදුලිය දුරකථන සම්බන්ධතා සහ ජලසැපයුම් වැනි යටිතල පහසුකම් බිදවැටීම් සිද්ධි වාර්තා විය. ඇතිවු ආපදා තත්ත්වයන් නිසා ජනජීවිතයට සිදු වූ බාධා හැකි ඉක්මනින් කළමනාකරණය කිරීම සදහා අදාල පාර්ශව කරුවන් සම්බන්ධීකරණය කරමින් ජන ජීවිතය යථා තත්වයට පත් කිරීම සදහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කටයුතු කරන ලදී. 

දැඩි සුළං හේතුවෙන් කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හොරණ මූලික රෝහලෙහි හදිසි ප්‍රථිකාර ඒකකය ඇතුලු ගොඩනැගිලි කිහිපයක වහල දැඩි හානි සිදු වු අතර මේ හේතුවෙන් රෝහලෙහි ප්‍රථිකාර ලබන රෝගීන් මෙන්ම එහි කාර්ය මණ්ඩලය ද දෛනික කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේදී දැඩි අපහසුතාවයට මුහුණ දීමට සිදුවිය.

 

පෙර මෝසම් කාලගුණක තත්ත්වය සක්‍රීය වීම හේතුවෙන් ඉදිරි දින කීපයේ දිවයිනේ

බොහෝ ප්‍රදේශවලට මහ වැසි.

Bad Weather 2019ශ්‍රී ලංකාව සහ ඒ ආශ්‍රිතව මුහුදු ප්‍රදේශවල ඇති වී තිබෙන පෙර මෝසම් කාලගුණීක තත්ත්වය හේතුවෙන් දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවලට අධික වර්ෂාපතනයක් ඇති විය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනය කර ඇත. එසේම සුළං තත්ත්වය දිවයින හරහා විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 30 - 40ක පමණ තද සුළං ඇතිවිය හැකි බව එම නිවේදනයේ දක්වා ඇත.

එසේම බස්නාහිර, සහ වයඹ පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවලට මිලි මීටර් 150 ඉත්ම වූ වර්ෂාවක් ලැබිය හැකි බව අවවාදාත්මක නිවේදනයක් මගින් දක්වා ඇත. එසේම සබරගමුව පළාත සහ ගාල්ල මාතර, මහනුවර, නුවරඑලිය සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්ක සදහා මිලි මීටර් 100 ක පමණ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව නිවේදනය කර ඇති අතර මෙම තත්වය ඉදිරි දින කීපය තුළ තවදුරටත් වර්ධනය විය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනය කර ඇත.

නිරිත දිග මෝසම් කාලගුණක තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් සක්‍රීය වෙමින් පවතී.


නිරිත දිග මෝසම් තත්ත්වය දිවයින හරහා ක්‍රමයෙන් ස්ථාපිත වෙමින් පැවතීම හේතුවෙන් පවතින වැසි සහ සුළං තත්ත්වය තවදුරටත් බලාපොරොත්තු වේ.

Bad Weather 2024නිරිත දිග මෝසම් තත්ත්වය දිවයින හරහා ක්‍රමයෙන් ස්ථාපිත වෙමින් පැවතීම හේතුවෙන් දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවලට අධික වර්ෂාපතනයක් ඇති විය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනය කර ඇත.

අද (22) දින නිකුත් කර ඇති කාලගුණවිද්‍ය නිවේදනය අනුව බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවල මි.මී. 150 පමණ තද වැසි වාර්තා විය හැකි බවත් වයඹ පළාත තුළ සහ මන්නාරම, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කව ඇතැම් ස්ථානවල මි.මී. 100 ට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර ඇත.

එසේම මධ්‍යම බෙංගාල බොක්ක ප්‍රදේශයේ පවතින අඩු පීඩන කලාපය හේතුවෙන් දිවයින හරහා දැඩි සුළං තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බවත් විශේෂයෙන්ම මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවල සහ උතුරු, උතුරු මැද, බස්නාහිර, දකුණු සහ වයඹ පළාත්වල විටින් විට හමන පැයට කිලෝමීටර් 50-60 ක පමණ තද සුළං ඇතිවිය හැක.

bad weather rainශ්‍රී ලංකාව සහ ඒ ආශ්‍රිතව මුහුදු ප්‍රදේශවල ඇති වී තිබෙන කැළඹිලි සහගත ස්වභාවය හේතුවෙන් දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවලට අධික වර්ෂාපතනයක් ඇති විය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනය කර ඇත. එසේම සුළං තත්ත්වය දිවයින හරහා විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 30 - 40ක පමණ තද සුළං ඇතිවිය හැකි බව එම නිවේදනයේ දක්වා ඇත.

 

එසේම බස්නාහිර, සබරගමුව, වයඹ පළාත් වලත් ගාල්ල මාතර දිස්ත්‍රික්ක සදහා මිලි මීටර් 100 ක පමණ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව නිවේදනය කර ඇති අතර මෙම තත්වය ඉදිරි දින කීපය තුළ තවදුරටත් වර්ධනය විය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනය කර ඇත. ඊට අමතරව කල්පිටිය සිට කොළව ගාල්ල හම්බන්තොට හරහා මුහුදු ප්‍රදේශ රළුවිය හැකි බවත් මෙම මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 60 ක් 70 ක් දක්වා වැඩිවිය හැකි බවත් නිවේදනය කර ඇත. තද සුළං වැනි ආපදා සිදුවිය හැකි බවත් මේ නිසා ආපදා අවාදානම් අනතුරු ඇගවීම් පිළිබදව නිරන්තර අවධානය යොමු කරන මෙන් කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කරන ලදී.

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052