DEWN RE Launching 2023 2

ආපදා පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ යාන්ත්‍රණය වඩා ශක්තිමත් කිරීම තුළින් ශ්‍රි ලාංකික පුරවැසියන්ගේ ජීවිත සුරක්ෂිත කිරීමේ අරමුණින් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව හා SLT Mobitel, Hutch, Dialog හා Airtel දුරකථන සේවා සැපයුම් ආයතන එක්ව, ආපදා පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ නව ක්‍රමවේදයක් එළිදැක්වීම සහ ඒ සඳහා වන අවබෝධතා ගිවිසුමට එළැඹීම ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (19) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු විය.

Untitled-6ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සහ ආසියානු ආපදා පෙරසූදානම මධ්‍යස්ථානය (ADPC) එක්ව සංවිධානය කරන ලද සහ එක්සත් ජනපද නියෝජිතායතනයේමානුෂීය ආධාර සඳහා කාර්යාංශය(USAID-BHA) සහාය ඇතිව "දකුණු ආසියානු කලාපීය ආපදා පෙර සූදානම සදහා වන තිරසාර ජාතික අපේක්‍ෂාකාරී වැඩසටහන (SNAP)"2023 දෙසැම්බර් 13 සහ 14 යන දිනවල දී කොළඹමැරියට් හෝටල් පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි.

SNAP දකුණු ආසියා වැඩසටහන හඳුන්වාදීම සහ අපේක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග සඳහා හදිසි සූදානමකදී කලාපීය සහයෝගීතාවයේ තීරණාත්මක කාර්යභාරය හඳුනා ගැනීමයි මෙම කලාපීය රැස්වීමේ මූලික අරමුණ වු අතර මෙම වැඩසටහන සදහා සහභාගී වු නේපාල නියෝජිත පිරිස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

හදිසි මෙහෙයුම් මැදිරි ක්‍රියාකාරීත්වය, 117 ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ හදිසි ඇමතුම් මැදිරිය, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්පත් මධ්‍යස්ථානය මෙහිදී නිරීක්ෂණය කළ අතර හසිදි හදිසි මෙහෙයුම් මැදිරිය තුළ ත්‍රිවිධහමුදාව පොලීසිය සහ සිවිල් රාජ්‍ය නිළධාරීන් ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණයක් තුළ හදිසි මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකණය කිරීමේ වැදගත් කම අගය කරන ලදී.

Anticipetory action  3දේශගුණික විපර්යා බලපෑම් අවම කිරීමත් විභව අවදානම්වලට එරෙහිව ප්‍රජාවන් ශක්තිමත් කිරීමත් සදහා ප්‍රමුඛ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම වර්තමානයේ දී අත්‍යවශ්‍ය වී ඇත. එබැවින් දේශගුණික විපර්යාස සහ එතුළින් නිර්මාණය වන ආපදා වෙනුවෙන් අනුවර්තනයවීම සහ අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ උපාය මාර්ගික වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රචලිත වෙමින් පවතී. ආපදාවක දී ක්ෂණික ප්‍රතිචාර දැක්වීමට වඩාආපදා බලපෑමෙන් මහජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සදහා වන ආයෝජන සදහා දිරිගැන්වීම අපේක්‍ෂාකාරී ක්‍රියාමාර්ග (anticipatory action) සදහාප්‍රවේශයක් සපයයි.

එබැවින් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්ගේ උපදෙස් සහ මගපෙන්වීම මත වර්ල්ඩ් විෂන් ආයතනය, ජාත්‍යන්තර ජල කළමනාකරණ ආයතනය (IWMI) හා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය (DMC) විසින් ආපදා කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන පාර්ශවකාර ආයතනයවල ධාරිතාව වර්ධනය කිරීමේ දෙදින වැඩසටහනක් පසුගිය දා වත්තල පෙගාසස් හෝටල් පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විනි.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව,ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සහ ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථාන යන ආයතන නියෝජනය කරමින් නිළධාරීන් මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධ විය.

Anticipetory action  2  Anticipetory action  5  Anticipetory action  7

 

“Sustainable National Anticipatory Actions through Preparedness (SNAP) in South Asia”

SNAP workshop 2023 Sri Lanka  Marriot 28South Asian region has made significant progress in institutionalizing disaster risk management systems and emergency response capabilities in accordance with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR). To strengthen the capacity of disaster management institutions and response agencies at national and local level of the countries in the South Asian region, the Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) has implemented various capacity development programmes in the region. Building on these efforts, the ADPC recently launched a regional initiative in collaboration with the USAID Bureau for Humanitarian Assistance to support “Sustainable National Anticipatory Actions through Preparedness (SNAP) in the South Asia region” and expand regional collaboration on emergency preparedness for response.

 

Media Awareness Programme 2023  renuka Hohel 2023-12-01 2රටේ ආපදා කළමනාකරණ යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කිරීමසහ ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳව තොරතුරු ග්‍රාමීය මට්ටම දක්වා ප්‍රචාරණය කිරීම තුළින් ආපදා අවදානම අවම කර ගැනීමට සහ ආපදා නිසා සිදුවන ජීවිත හා දේපළ හානි අවම කර ගැනීම මනා පිටුබලයක් ලැබේ. එබැවින් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් රටතුළ විධිමත් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ යාන්ත්‍රණයක් පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සිදු කරනු ලබයි. මීට සමගාමීව ආපදා පුර්ව සුදානම සහ අවදානම් අවම කරගැනීමේ දී මහජනතාවගේ වගකීම, ආපදා අවදානම් පුර්ව අනතුරු ඇවීමේ ක්‍රමවේද පිළිබඳව මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම සහ අවදානම් අවම කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ මාධ්‍යයෙහි කාර්යභාරය පිළිබඳව මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනෙරාල් සුදන්ත රණසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානයත්වයෙන් පසුගිය දා කොළඹ රේණුකා හෝටල් පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි.

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052