ඉදිරි දින දෙක තුළ වැසි තත්වය අඩුවීමක් බලාපොරොත්තුවිය හැක

met Anusha  press
ඊයේ දින තෙක් දකුණ,රත්නපුර,හංවැල්ල හා කඵතර යන ප්‍රදේශ වලට සාමන්‍ය මි.මී 150 කට ආසන්න වැසි වාර්තා වුණු අතර ගිං ගඟ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ වලට මි.මී 150 ත් 200 ක් පමණ වඩා වැඩි වර්ෂා පතනයක් වාර්තා වී ඇත. බස්නාහිර හා දකුණු පලාත්වල පවතින තද වැසි අද රාත්‍රියෙන් පසුව ක්‍රමයෙන් අඩුවන ලකුණු ඇති අතර තාවකාලික අඩුවුවද ඉදිරියේ දී අන්තර් මෝසම් කාලගුණය නිසාවෙන් හවස් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ අනුෂා වර්ණසුරිය මහත්මිය ප්‍රකාශ කරන ලදී.

 

Call Center

117
General: +94 112 136 136
Emergency Operation Center:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
Fax: +94 11 2670079