හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

National logo2019 අප්‍රේල් මස 21වැනි දින දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක සිදුවූ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය හේතුවෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්වූ දේශීය හා විදේශීය ජනතාව වෙනුවෙන් ශොකය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ජාතික ශෝක දිනයක් ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව සියලුම රාජ්‍ය ආයතවල ජාතික කොඩිය අඩකුඹු කළ යුතු අතර කාර්යාල ආරම්භයේ දී උදෑසන 8.30 සිට 8.33 දක්වා විනාඩි 03ක නිශ්ශබ්දතාවක් පවත්වා මියගිය අය අනුස්මරණය කරන ලෙස රජය දන්වා සිටියි.
සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මේ සඳහා එක්වන ලෙසත් රජය ඉල්ලා සිටියි.

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052